Ingemar Ahlström

Ingemar Ahlström är en av landets främsta kännare av allemansrätten. Han har arbetat med allemansrättsliga frågor sedan 1970-talet. Först i många år på Naturvårdsverket, därefter som konsult för bland annat Naturvårdsverket och Nordiska Ministerrådet. Han har också under årens lopp hållit åtskilliga kurser och föreläsningar, samt skrivit en mängd texter och artiklar i ämnet. Detta är hans tredje bok om allemansrätten.

Omslaget på boken Allt om Allemansrätt

Webbdesign: IdéoLuck