Allt om Allemansrätten
- ett svenskt kulturarv

Allemansrätten har kommit att betraktas som en svensk nationalsymbol, och är numera inskriven i grundlagen. Men det är oklart vad grundlagen egentligen skyddar, för ingenstans i lagen står vad allemansrätten innehåller. Mycket förenklat kan man säga att alla har rätt att vara i naturen om man inte stör eller förstör. Miljöbalken ställer stora krav på ansvar och hänsyn hos alla som nyttjar naturen och allemansrätten, inte minst i organiserade och kommersiella former.

Nya former av friluftsliv och turism frestar hårt på allemansrätten. Vi kan inte längre se allemansrätten som en självklar rättighet. Vi måste börja se den som en skör förmån och ett unikt kulturarv att vårda även för kommande generationer.

Allt om Allemansrätten - ett svenskt kulturarv är oumbärlig för alla naturintresserade och för dem som arbetar med friluftsliv, turism och naturvård. Här får du veta i detalj vad allemansrätten innebär i sina olika delar och vilka lagar som påverkar allemansrätten. Får man rida på vandringsleder? Kan markägaren förbjuda parkering på en enskild väg? Får man ta betalt för allemansrätten? Vem ska anmäla samråd? Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och hänvisning till aktuella lagparagrafer.

Boken ger också ett historiskt intressant perspektiv på vår svenska allemansrätt. Är den verkligen en sedvanerätt? Och är allemansrätten unik för Sverige? I ett kapitel får vi veta vad som gäller i andra länder.

Omslaget på boken Allt om Allemansrätt

Beställ boken här

Så här skrev Bibliotekstjänst om boken:

Ahlström, Ingemar
Allt om allemansrätten
Häftepos 08120151
Lektör Leif S. Persson

Recension
”I boken ger författaren, tidigare anställd på Naturvårdsverket, en lättillgänglig beskrivning av allemansrättens historiska bakgrund, dess utformning och begränsningar. Boken har en trevlig utformning med vackra bilder och rikligt med faktarutor. Den ger en utmärkt redovisning, med svar på de flesta frågor. Boken är en tillgång för alla som vill veta vad allemansrätten innebär, inklusive de som skall besvara frågor från allmänheten i ämnet. Den har en sådan utformning att den skulle kunna ges till alla som skall vistas i den svenska naturen som ett extra naturskyddsmedel.”

Webbdesign: IdéoLuck